• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS agua stop hydroizolační tmel 1kg

CEYS agua stop hydroizolační tmel 1kg
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 353 Kč
Cena bez DPH: 292 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

AGUA STOP HYDROIZOLAČNÍ TMEL 1kg


je okamžité řešení při problémech s prosakováním a kapáním vody. Může se aplikovat na jakýkoliv podklad (i vlhký a i pod vodou)  a  za  jakýchkoliv  atmosférických  podmínek  (déšť,  sníh,  vítr,  horko…). 
Je vyvinut pomocí pryskyřic na základě rozpouštědla, které mu dodávají vysokou přilnavost a elasticitu a je vyztužen vlákny pro zvětšení jeho vyplňovací schopnosti, jeho odolnosti proti opotřebení, pohybům nebo deformacím. 
Opravuje prosakování ve spojích, prasklinách, zlomech, dírách, dokonce i pod vodou.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Nanášet na čistý povrch zbavený prachu a mastnoty. U velmi poškozených míst se doporučuje tmel nanést ještě jednou po uplynutí 48 hodin.
UPOZORNĚNÍ: U velmi vlhkých podkladů nebo pod vodou je třeba nanesený tmel přejet špachtlí, aby se pevně spojil s opravovaným povrchem. Při nanášení pod vodou mohou řasy uchycené na ploše určené k opravě znemožnit přilnavost přípravku. U jemných povrchů se doporučuje předem zkouška na málo viditelném místě.

MATERIÁLY:
Beton, cement, PVC, kovy, střešní tašky, cihla, omítka, fibrocement, asphalt, dřevo, keramické materiály 

Nevhodný na polystyren a přírodní kámen.

VLASTNOSTI:
Vynikající odolnost proti klimatickým podmínkám a stárnutí

Nepropouští dešťovou vodu, okamžitě utěsní a lze jej používat i v dešti, při sněžení, větru nebo horku

Rychle schne (12 hodin)

Vysoká elasticita (stavební pohyby až do 1 cm bez popraskání)

Vysoká krycí schopnost, netvoří hrudky ani sraženiny

Dobrá penetrace v trhlinách a škvírách s velkou rezistencí vůči mikrotrhlinám na podkladech

Extrémní trvanlivost, odolný vůči mrazům, solím a dokonce i vůči UV záření.

Natíratelný barvou

PŘÍKLADY POUŽITÍ:
Oprava  netěsností  na  střeše  a terase  (stačí pouze  jedna vrstva)

Oprava  a  utěsnění  zlomů  a  prasklin  na vikýřích

Vyplnění  spojů  mezi  komíny  a  střechou

Oprava  trhlin  v  asfaltových fóliích         

Utěsnění spojů ve žlabech a okapech (i pod vodou)          

Oprava trhlin na pláštích lodí a na karosériích karavanů

Oprava starých tradičních utěsnění proti vodě

Upevnění dešťových stěn

Utěsnění štěrbin/trhlin v kanálech nebo na střechách

Opravy betonových nádrží a zdí pod vodou, pokud neexistuje riziko negativního tlaku vody

Ochrana kovových prvků proti korozi

Ochrana vodního potrubí a do země zanořených kontejnerů

Spojení a dokončení mezi různými materiály – komíny, parapety, podlahy

Utěsnění spár a škvír

Oprava střešních tašek a okapů

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:
APLIKAČNÍ TEPLOTA: -25°C až +100°C
TEPLOTA SKLADOVÁNÍ A APLIKACE: +5°C až +30°C
DOBA PRO VYTVOŘENÍ POVRCHOVÉ VRTSVY: cca 20min
DOBA ZATVRDNUTÍ: cca2hod
ROZPUSTNOST: ve vodě nerozpustný; o,ezeně rozpustný v organických rozpouštědlech

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
R10 Hořlavý.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24 Zamezte styku s kůží.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


 

 

 

 


 

Štítky