• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS special vinyl - lepidlo na měkčené plasty 15ml

CEYS special vinyl - lepidlo na měkčené plasty 15ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 108 Kč
Cena bez DPH: 89 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

LEPIDLO NA MĚKČENÉ PLASTY


opraví bez použití záplat veškerý typ roztrhnutí a děr. Je vhodné na nafukovací kruhy, matrace, bazény i plátěné markýzy. Je rychlé, po zaschnutí průhledné, pružné, trvanlivé a odolné vodě.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit a osušit lepené plochy. PRO ZALEPENÍ PÓRŮ nebo drobných trhlinek stačí aplikovat kapku na poškozený povrch a nechat zaschnout 12 hodin.  OPRAVA ROZTRŽENÍ: Malá roztržení: Aplikovat vrstvu širokou 2 cm na roztržené místo. Nechat schnout 30 až 40 minut, přičemž spojované části musí držet pevně při sobě. Větší roztržení: Umístit kousky lepicí pásky ve vzdálenosti 2 cm, které pomohou udržet spojené kraje roztržení. Aplikovat lepidlo v oblastech mezi lepicí páskou. Po 30 – 40 minutách odstranit pásku a aplikovat lepidlo na místo odstraněné pásky. V obou případech aplikovat ještě jednu silnější vrstvu lepidla a nechat zaschnout před dalším použitím 12 hodin. Nafukovací předměty se doporučuje před opravou vyfouknout.

MATERIÁLY:
měkčené PVC, syntetické a přírodní tkaniny (plachty, stany), kůže, koženka

ODOLNOST ZÁTĚŽI:   
40 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R19 Může vytvářet výbušné peroxidy.
R36 Dráždí oči.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3 Uchovávejte v chladnu.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch.
Kůže: Potřísněné místo důkladně omyjte vodou a mýdlem.
Oči: Ihned vymývejte otevřené oči tekoucí vodou po dobu 10 minut.
Požití: Při přetrvání potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
butanon, tetrahydrofuran, cyklohexanon

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky