• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS speciál šrouby - lepidlo na upevňování šroubů 6g

CEYS speciál šrouby - lepidlo na upevňování šroubů 6g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 188 Kč
Cena bez DPH: 155 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

LEPIDLO NA UPEVŇOVÁNÍ ŠROUBŮ


je vhodné pro použití v domácnosti i v průmyslu (upevňování šroubů a matic hraček, kol, aut, motorek, sekaček, ramének brýlí, nářadí, kuchyňských poliček atd.). Velice účinný proti korozi matic a šroubů. Upevněné součástky se mohou nadále montovat běžným nářadím. Lepidlo vyplňuje prostor mezi šroubem a závitem. Ihned, jak ztvrdne, se promění v tuhou a pevnou látku, která odolává mrazům, vibracím, olejům a rozpouštědlům. Nepropouští vlhkost a špínu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Vyčistit součástky od mastnoty a veškeré špíny. Aplikovat jednu kapku lepidla na závit a smontovat součástky. Po 15 minutách se již může manipulovat s lepenými součástkami. Maximálního účinku je dosaženo do 1 – 2 hodin.

MATERIÁLY:
šrouby, matice, čepy, dříky, hřídele, šroubovací potrubí

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 120°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Kůže: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
Oči: Promývat velkým množstvím čisté vlažné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
(2-Fenylpropan-2-yl)hydroperoxid.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky