• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

Vážení zákazníci,

z důvodu dovolené od 27.9. do 30.9. 2022 budou Vaše objednávky expedovány až po tomto období, tj. v pondělí 3.10. 2022.

Děkujeme za pochopení.


 

CEYS speciál zrcátka - lepidlo na zpětná zrcátka 1g

CEYS speciál zrcátka - lepidlo na zpětná zrcátka 1g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 179 Kč
Cena bez DPH: 148 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

LEPIDLO NA ZPĚTNÁ ZRCÁTKA


lepí všechny typy zpětných zrcátek s kovovou podpěrkou ke sklu (normální, laminované nebo zabarvené). Na rozdíl od jiných lepidel lepí bez použití slunečních paprsků a obtížného míchání. Účinkuje během dvou minut. Může se tedy používat v dílnách, garážích i v oblačných dnech. Kromě zpětných zrcátek slepí také sklo ke kovu, antény atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Skládá se ze dvou částí, které nevyžadují žádné míchání. A – je stříkačka s lepidlem a B – je tkanina impregnovaná aktivátorem. Důkladně očistit, osušit a odmastit opravované povrchy. Pomocí lepicího pásku zvenku skla označit bod, kam se zrcátko bude lepit (bude sloužit jako orientační bod). Z tkaniny vystřihnout kus o velikosti podpěrky zrcátka. Na podpěrku aplikovat vrstvu lepidla a přiložit tkaninu. Na předem označený bod přitlačit zrcátko ke sklu. Bez pohnutí ho držet minimálně po dobu 2 minut. Během prvních patnácti minut nenastavovat polohu zrcátka. Maximálního účinku se dosáhne po 24 hodinách. V případě jakékoliv nehody se zrcátko odlepí bez poškození skla.

MATERIÁLY:
zpětná zrcátka, sklo s kovem

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R10 Hořlavý.
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Oči: Ihned promývat velkým množstvím čisté vlažné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omýt vodou a mýdlem. Zaschlý přípravek mechanicky odstranit, případně setřít hadříkem namočeným v alkoholu.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
ethylacetát, heptan, propan-2-on.

LIKVIDACE ODPADU:
Zcela vyprázdněný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.

Štítky