• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS plachtovina a kaučuk 7ml + 4 záplaty 7ml

CEYS plachtovina a kaučuk 7ml + 4 záplaty 7ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 200 Kč
Cena bez DPH: 165 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

LEPIDLO NA PLACHTOVINU A KAUČUK


spojuje a opravuje malé otvory a roztržení na plachtovinách a površích z gumy a kaučuku s extrémní jednoduchostí, rychlostí a účinností. Je vhodné na gumové hadice, stany, plátěné markýzy, neoprenové soupravy, holinky, textilní nafukovací předměty, nafukovací čluny atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Důkladně očistit a osušit opravované povrchy a zdrsnit smirkovým papírem. Nanést tenkou vrstvu lepidla na průduch nebo otvor a jeho okolí a nechat odvětrat 10 minut. Aplikovat druhou tenkou vrstvu lepidla. Počkat několik minut, než lepidlo po dotknutí nebude vytvářet vlákna. Odstranit spodní (stříbrnou) ochrannou vrstvu záplaty a aplikovat na místo předem ošetřené lepidlem. Lehce stlačit směrem od středu k okraji a odstranit průhlednou plastovou vrstvu zakrývající záplatu. Povrch je opraven a připraven k použití.

MATERIÁLY:
guma, kaučuk, neopren, plachtovina

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Kůže: potřísněné místo omyjte mýdlem a vlažnou vodou.
Oči: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 minut čistou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: viz Bezpečné nakládání věta S46.

OBSAHUJE:
organická rozpouštědla.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky