• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

Vážení zákazníci,

z důvodu dovolené od 3.7. do 7.7. 2020 budou Vaše objednávky expedovány až po tomto období, t.j. ve středu 8.7. 2020.

Děkujeme za pochopení.


 

CEYS pvc glue 70ml

CEYS pvc glue 70ml
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 94 Kč
Cena bez DPH: 78 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

PVC GLUE  


je svářecí lepidlo, které perfektně slepuje tvrdé PVC, vodní i plynové potrubí a vedení, která musí odolávat tlaku. Jakmile spoj dosáhne své maximální pevnosti, může odolat tlaku stejně jako potrubí samotné – tj. 10-12 kg/cm2 (normální tlak domácího vodního potrubí je 2-6 kg/cm2). Spojuje perfektně a bez úniku a s velkou pevností. Jedná se o skutečné chemické sváření. Lze také spojovat netlakové potrubí z PVC – např. odpad vody.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Spojované plochy musí být vždy čisté, suché a odmaštěné. Na obě lepené plochy nanést tenkou vrstvu lepidla, na konec potrubí vrstvu o něco silnější. Je-li ve spoji vůle, aplikovat dvě nebo i více vrstev. Spojit celé lepené části dohromady bez přetáčení a přidržet u sebe několik minut. Hadříkem odstranit zbytky lepidla. Při pokojové teplotě (cca 20°C)začíná potrubí odolávat tlaku přibližně po 6 hodinách. Maximální odolnosti dosáhne po 12 hodinách. Tato doba se prodlužuje při nižších teplotách.

MATERIÁLY:
sanitární potrubí, vodovodní potrubí, odpady

ODOLNOST ZÁTĚŽI:   
10-12  kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:
- 10 - + 75°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
R20 Zdraví škodlivý při vdechování.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Kůže: Zaschlý přípraven mechanicky odstraňte, přípravek nedráždí kůži.  
Oči: Ihned vymývejte otevřené oči tekoucí vodou po dobu 10 minut.
Nadýchání: Okamžitě vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte dobré větrání.
Požití: viz Bezpečné nakládání věta S46.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
cyklohexanon, butanon, tetrahydrofuran.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S29/56.

Štítky