• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS superceys plato 10 ks á 3g

CEYS superceys plato 10 ks á 3g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 313 Kč
Cena bez DPH: 259 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

SUPERCEYS


je sekundové kyanoakrylátové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé drobné opravy. Po zaschnutí je transparentní.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Očistit a osušit spojované plochy. Tubu držet ve svislé poloze. Odšroubovat uzávěr i s aplikační špičkou a odstranit modrý kroužek. Našroubovat zpět aplikační špičku a otevřít uzávěr. Aplikovat jednu kapku lepidla na jednu z lepených ploch. Obě lepené plochy spojit a tlačit k sobě po dobu několika sekund. Předcházet kontaktu s prsty. Pro vyčištění aplikační špičky použít hadřík nebo savý papír namočený v Superceys Odstraňovači sekundových lepidel. Zašroubovat uzávěr. Skladovat ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

MATERIÁLY:
porcelán, plasty, kovy, guma, mramor, dřevo, sklo, kůže, karton, papír

ODOLNOST  ZÁTĚŽI:   
200 kg/cm2

TEPLOTNÍ  ODOLNOST:
- 10 - + 65°C

Kyanakrylát - Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči.


SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

OBSAHUJE:
hydrochinon – může vyvolat alergickou reakci.

LIKVIDACE ODPADU:
viz Bezpečné nakládání věta S56.

Štítky