• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

CEYS total tech TRI acti 75g

CEYS total tech TRI acti 75g
Výrobce: CEYS
Model: CEYS
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 143 Kč
Cena bez DPH: 118 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

TRI ACTION


je univerzální lepidlo, které lepí a tmelí a to i vlhké plochy. Je vhodné na velké množství materiálů. Toto silné montážní lepidlo s vynikajícími vlastnostmi odolává teplotním změnám, stárnutí a UV paprskům. Je odolné vůči plísni a vodě. Umožňuje pružné spojení a spoje permanentně elastické, které absorbují dilatační i stahující pohyby. Je odolné nárazům a vibracím. Speciálně vhodné pro pružné materiály. Neztrácí na objemu. Umožňuje spojovat nerovné plochy, které je zapotřebí vyplnit. Po zaschnutí je transparentní.  Je bez rozpouštědel a nepoškozuje povrchy.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Dobře očistit spojované plochy.

Jako lepidlo: Aplikovat na jednu z lepených stran a spojit.
Jako tmel: Aplikovat pruh (šňůrku) a prstem namočeným v mýdlové vodě vyhladit. Minimálně hodinu nepohybovat lepeným předmětem. Pokud je aplikace ve vertikální ploše, nechat přichycené minimálně 2 hodiny. Maximální odolnosti se dosáhne po 24 hodinách.

MATERIÁLY:
cihla, dřevo, kov, dlažba, plast, mramor, kámen, karton, guma, kůže, měkčené plasty, cement, pokované plochy, zrcadla, vitráže, beton

ODOLNOST ZÁTĚŽI:   
25 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST:  
- 50 -  +120°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:
R36 Dráždí oči.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24 Zamezte styku s kůží.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:
Oči: Promývejte alespoň 15 minut velkým množstvím vlažné vody. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

OBSAHUJE:
N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl) ethylenediamine.

LIKVIDACE ODPADU:
viz  Bezpečné nakládání věta S56

Štítky