• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

Laguna ALG blue proti řasám 0,5l

Laguna ALG blue proti řasám 0,5l
Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Model: Laguna
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 139 Kč
Cena bez DPH: 115 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

Přípravek je určen k prevenci a likvidaci řas přítomných v bazénové vodě.


Přípravek v kapalné formě je určen k pravidelné preventivní ochraně bazénové vody proti řasám (zelené, černé, žluté...) a zároveň řasy v bazénu likviduje. Zabraňuje množení některých patogenních bakteriálních kmenů. Je možno jej používat současně s chlorovými i bezchlorovými přípravky používanými k dezinfekci vody. Biodegradabilita > 40%.

Návod k použití:
Přípravek dávkujte přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Počáteční dávku aplikujte po prvním naplnění bazénu na začátku koupací sezóny. Jestliže přesto dochází k viditelnému růstu řas, řasy zlikvidujte šokovými dezinfekčními přípravky (chlorovými nebo bezchlorovými), mechanicky odstraňte mrtvé řasy z bazénu a za 48 hodin dávkujte znovu počáteční dávku Laguny ALG. Jakmile nejsou v bazénu viditelné řasy, začněte používat udržovací dávku jedenkrát za 7 dní. Za horkého počasí, nebo když je bazén intenzivně používán, přidávejte udržovací dávku v kratších časových intervalech. Po skončení koupací sezóny přidejte 15 ml Laguny ALG na každý 1 m3 vody zbylé v
bazénu. Tato dávka je opatřením proti růstu řas v průběhu zimního období a usnadní přípravu bazénu pro následující sezónu.

Dávkování:
počáteční dávka: 15 ml na 1 m3 (1000 litrů) vody
udržovací dávka: 5 ml na 1 m3 vody

R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Nelze likvidovat kompostováním.
První pomoc: Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení.
Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal přípravku.

Štítky