• SOKRATES
 • CEYS
 • Velvana
 • BKP GROUP, a.s.
 • DETECHA
 • HET
 • WAGNER
 • Spojené kartáčovny a.s.
 • AUSTIS a.s.
 • COLORIT spol. s r.o.
 • KITTFORT
 • Lach-Ner
 • Mipa Habry
 • PPG Deco Czech a.s
 • STACHEMA
 • Druchema
 • Colorlak

Laguna ALG blue proti řasám 3l

Laguna ALG blue proti řasám 3l
Výrobce: STACHEMA
Model: Laguna
Dostupnost: Na skladě
Cena s DPH: 803 Kč
Cena bez DPH: 664 Kč
Množství:  
   - NEBO -   

Přípravek je určen k prevenci a likvidaci řas přítomných v bazénové vodě.


Přípravek v kapalné formě, který má preventivní a likvidační účinek, ničí většinu běžných řas vyskytujících se v bazénech, má bakteriostatické účinky proti některým patogenním bakteriálním kmenům a je slučitelný s chlorovými i bezchlorovými přípravky používanými k dezinfekci vody.

Návod k použití:
Přípravek dávkujte do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému růstu řas, použijte k jejich
likvidaci šokové dezinfekční přípravky (chlorové nebo bezchlorové) a za 48 hodin po mechanickém odstranění zbytků řas z bazénu opakujte přidání počáteční dávky Laguny ALG blue. Jakmile nejsou v bazénu viditelné řasy, začněte používat udržovací dávku jedenkrát za 7 dní.V průběhu sezóny přidávejte udržovací dávku 1x týdně, za horkého počasí nebo při intenzivním používání bazénu dávkujte v kratších časových intervalech. Na konci koupací sezóny přidejte do vody zbylé v bazénu udržovací dávku přípravku. Tato dávka je opatřením proti růstu řas v průběhu zimního období a usnadní přípravu bazénu pro následující sezónu.

Dávkování:
počáteční dávka - 30 ml na 1 m3 (1000 litrů) vody
udržovací dávka - 10 ml na 1 m3 vody

R-věty: Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodnímprostředí.
S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem vody. Při zasažení kůže omýt vodou. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku.

Štítky